Financieel onafhankelijk door een leven lang te leren?!

Economisch zelfstandig worden en blijven is al decennia mijn persoonlijke ambitie. In 2011 was de helft van de vrouwen (52%) tussen 20-65 jaar economisch zelfstandig tegen driekwart (74%) van de mannen. Financieel onafhankelijk zijn door als Boomer, geboren tussen ’46-’60, te (blijven) werken in een baan of (online) onderneming betekent een leven lang leren van nieuwe digitale vaardigheden – eSkills – zoals Internet en e-mail in de jaren 90 en social media zoals LinkedIn (zakelijk netwerk) en Facebook NU.

Tip Digitale vaardigheden van werkenden verbeteren is een speerpunt van het publiekprivate programma Digivaardig & Digiveilig van het Platform voor de Informatie Samenleving ECP. “Doel is de digitale vaardigheden van de Nederlandse beroepsbevolking te vergroten om zo het innovatievermogen van en de arbeidsproductiviteit voor de Nederlandse economie te stimuleren.” Ik ken ECP sinds Neelie Kroes EU Commissaris Digitale Agenda werd en gaf me op voor het Jaarcongres (19.11.15). In de poll voor thema’s op de netwerkvloer scoren initiatieven voor veilig internet het hoogste!

Vraag

  • Wil jij als bestuurder, zelfstandige of projectmanager financieel onafhankelijk blijven door nieuwe eSkills te leren?
  • Wil je advies hoe je LinkedIn en Facebook daarvoor veilig kunt gebruiken?

Zo ja stuur een bericht naar arina.angerman[@]gmail.com Ik help je graag!