Fondsenwerving en crowdfunding voor maatschappelijke activiteiten

Tijdens de vakantie las ik een artikel uit Holland Management Review in 2004 over een federale structuur als goed werkbaar model voor niet-commerciële instellingen in de VS. Het jaar 2004 is ’t begin van Facebook 🙂 Een federatie kan in NL een vereniging of internationale organisatie (ANBI’s) zijn. Een grote meerwaarde van een federatie is gecoördineerde fondsenwerving.  De effectiviteit van zo’n gemeenschappelijke dienst kan veelal beter.

Online fondsenwerving en crowdfunding

Hoe moet de fondsenwerving worden georganiseerd (per segment: bedrijven, welgestelde particulieren, stichtingen)? Wat wordt er gedaan met de verworven middelen in projecten? Kan de effectiviteit worden vergroot door ’t uitwisselen van (best) practices tijdens online bijeenkomsten met inzet van Skype of Google Hangouts?

Tip Eind 2014 publiceerde ik een blog Crowdfunding als project voor entrepreneur die blogt over social media e-skills. Hiervoor hergebruikte ik informatie en kennis uit 10 mails. Mijn ambitie is me fysiek en digitaal te gaan verplaatsen binnen Nederland om (12) verhalen te verzamelen van vrouwen (Boomers) die na Beijing ’95 zijn gaan internetten en e-mailen voor vrouwenrechten. Hoe gebruiken zij nu social media? En hoe leerden zij deze nieuwe digitale vaardigheden (E-Skills)?

Vraag Wil jij supporter worden van ‘onze’ crowdfunding campagne? Zo ja, stuur een bericht naar arina.angerman[@]gmail.com