Economisch onafhankelijk door nieuwe eSkills te leren

Economisch zelfstandig zijn door als Boomer, geboren tussen ’46 en ’60, te werken als ondernemer, professional of bestuurder betekent regelmatig nieuwe vaardigheden leren. Zo leerde ik tienvingerig ‘blind’ typen als leerling in het voortgezet onderwijs. Wat een gemak heb ik daar nog steeds van ūüôā

Medio jaren 90 leerde ik e-mailen. Een vaardigheid die ik elke dag gebruik en nog steeds leuk vind om te doen. In deze eeuw leerde ik het plezier van social media als LinkedIn, Twitter en Facebook kennen. Dit ‘plezier’ is nuttig omdat ik – net als jij? – economisch zelfstandig en maatschappelijk betrokken wil blijven!

Tip  Volgens mijn overzicht van pensioenopbouw heb ik 10 werkgevers die bijdragen aan ouderdomspensioen. Hoeveel werkgevers heb jij (gehad)? Mijn meeste banen waren 32 uur per week. Nu bouw ik geen ouderdomspensioen meer op! Mede door de verhoging van de AOW-leeftijd betekent dit dat wij РBoomers Рnieuwe vaardigheden moeten blijven leren.

Vragen

 • Wil jij als professional, ondernemer of bestuurder economisch zelfstandig blijven door beter nieuwe eSkills te leren gebruiken?
 • Wil je advies hoe je LinkedIn (zakelijk) en Facebook (maatschappelijk) veilig kunt gebruiken?

Zo ja stuur je antwoord met vraag naar arina.angerman[@]gmail.com  Ik help graag!

Fondsenwerving en crowdfunding voor maatschappelijke activiteiten

Tijdens de vakantie las ik een artikel uit¬†Holland Management Review¬†in 2004 over een federale structuur als goed werkbaar model voor niet-commerci√ęle instellingen in de VS. Het jaar 2004 is ’t begin van Facebook ūüôā¬†Een federatie kan in NL een vereniging of internationale organisatie (ANBI’s) zijn.¬†Een grote meerwaarde van een federatie is geco√∂rdineerde fondsenwerving. ¬†De effectiviteit van zo’n gemeenschappelijke dienst kan veelal beter.

Online fondsenwerving en crowdfunding

Hoe moet de fondsenwerving worden georganiseerd (per segment: bedrijven, welgestelde particulieren, stichtingen)? Wat wordt er gedaan met de verworven middelen in projecten? Kan de effectiviteit worden vergroot door¬†’t uitwisselen van (best) practices tijdens online bijeenkomsten met inzet van Skype of Google Hangouts?

Tip¬†Eind 2014 publiceerde ik een blog Crowdfunding als project voor entrepreneur die blogt over social media e-skills. Hiervoor hergebruikte ik informatie en kennis uit 10 mails. Mijn ambitie is me fysiek en digitaal te gaan verplaatsen binnen Nederland om (12) verhalen te verzamelen van vrouwen (Boomers) die na Beijing ’95 zijn gaan internetten en e-mailen voor vrouwenrechten. Hoe gebruiken zij nu social media? En hoe leerden zij deze nieuwe digitale vaardigheden (E-Skills)?

Vraag¬†Wil jij supporter worden van ‘onze’ crowdfunding campagne?¬†Zo ja, stuur een bericht naar arina.angerman[@]gmail.com

Financieel onafhankelijk door een leven lang te leren?!

Economisch zelfstandig worden en blijven is al decennia mijn persoonlijke ambitie. In 2011 was de helft van de vrouwen (52%) tussen 20-65 jaar economisch zelfstandig tegen driekwart (74%) van de mannen. Financieel onafhankelijk zijn door als Boomer, geboren tussen ’46-’60, te (blijven) werken in een baan of (online) onderneming betekent een leven lang leren van nieuwe digitale vaardigheden – eSkills – zoals Internet en e-mail in de jaren 90 en social media zoals LinkedIn (zakelijk netwerk) en Facebook NU.

Tip Digitale vaardigheden van werkenden verbeteren is een speerpunt van het publiekprivate programma Digivaardig & Digiveilig van het¬†Platform¬†voor de Informatie Samenleving ECP.¬†“Doel is de digitale vaardigheden¬†van de Nederlandse beroepsbevolking¬†te vergroten om zo het innovatievermogen¬†van en de arbeidsproductiviteit voor¬†de Nederlandse economie te stimuleren.” Ik ken ECP sinds Neelie Kroes EU Commissaris Digitale Agenda werd en gaf me op voor het Jaarcongres (19.11.15). In de poll voor thema’s op de netwerkvloer scoren initiatieven voor veilig internet het hoogste!

Vraag

 • Wil jij als bestuurder, zelfstandige of projectmanager financieel onafhankelijk blijven door nieuwe eSkills te leren?
 • Wil je advies hoe je LinkedIn en Facebook daarvoor veilig kunt gebruiken?

Zo ja stuur een bericht naar arina.angerman[@]gmail.com Ik help je graag!

Meten = weten: social media gebruik Boomers

Babyboomers die geboren zijn tussen 1946 en 1960, herkennen meten = weten. Hoe is het social media gebruik van Boomers? Dankzij inspirerende Boomer en peer Annet van Betuw ontdekte ik deze week nieuwe cijfers.

Tip Het gebruik van sociale netwerken door personen en bedrijven stijgt volgens het CBS sterk. 8 op de 10 mensen die internetten, gebruiken actief een sociaal netwerk zoals WhatsApp, LinkedIn, Facebook of Twitter. In 2014 gebruikt ruim de helft (53%) van de bedrijven een sociaal netwerk als Facebook of LinkedIn.  Van de vrouwen en mannen tussen de 45-65 gebruikt bijna driekwart een sociaal netwerk. Dat is een stijging met 24% ten opzichte van 2012!

LinkedIn (professioneel netwerk) gebruiken 32% van de mannen tussen de 45 en 65 jaar tegenover 23% van de vrouwen. Facebook en Twitter gebruiken 66% van de vrouwen tussen de 45 en 65 jaar oud. Terwijl 58% van de mannen dat doen. Van de hoogopgeleiden gebruiken er 52% LinkedIn en 60% Facebook & Twitter (sociaal netwerk).

Vragen

 • Wat vind jij van het sociaal media gebruik door Boomers?
 • Gebruik jij als bestuurder, zelfstandige of projectmanager LinkedIn, Facebook of Twitter?
 • Wil je informatie over mogelijkheden om social media te gebruiken?

Antwoord stuur arina.angerman[at]gmail.com een e-mail met je vraag. Ik help je graag!

Wil jij je Twitter #eSkills verbeteren?

Elke dag ’n aantal tweets lezen en sturen is erg leuk om te doen. Ik heb contact met gelijkgestemden en word er gelukkig van. De grootste toegevoegde waarde is het in tweets en volgers kunnen verbinden van mijn belangrijkste netwerken: maatschappelijk betrokken ondernemers, activisten voor gelijke rechten van vrouwen en mannen en deelnemers aan de politieke besluitvorming.

Het aantal actieve gebruikers van Twitter groeit nog steeds en is ruim 300 miljoen. Bijna de helft van hen is een haler (leest tweets). Op Twitter behoor ik als¬†@ArinaNoel¬†tot de brengers. Volgens de WorldWide Rank op Twitter Counter klim ik gestaag: sta nu op plek 9,076,510 ūüôā

Tip¬†Vlog over ’t Twitter Congres in juni¬†door @JeanetBathoorn. Haar advies ‘Twitter blijft nog even’! Jeanet leerde mij in 2009 te twitteren in de workshop ‘Profileer jezelf met Twitter’. Haar tips toen ‘wees persoonlijk’ en ‘geef veel weg’ zijn nog steeds actueel.

Vraag¬†Gebruik jij als bestuurder, professional of zelfstandige Twitter voor ’t delen van waardevolle kennis of informatie? Wil je meer over ‚Äėt wat en hoe weten?

Antwoord Zo ja, neem voor advies over mogelijkheden en resultaten van social media contact op met arina.angerman[at]gmail.com

 

Neelie Kroes leert een leven lang: en jij?

Waardevolle content brengen als blogger is zeg maar echt mijn ding (ontleend aan Paulien Cornelisse). Mijn (maandelijkse) blogs op angermaneuropa.blogspot.com hebben een groeiend aantal pageviews.
Vooral blogs over biografie√ęn en vrouwen in de politiek krijgen de meeste pageviews. ¬†Een biografie over een vrouw die vaak wordt gezocht (zoekwoorden), is Neelie Kroes. Van 51 door mij gepubliceerde blogs hebben er 4 een titel met Neelie Kroes. Ze gaan over haar politiek leiderschap, haar pleidooi voor eSkills en haar verbinding met Aletta Jacobs. Als eurocommissaris Digitale Agenda leerde Neelie Kroes goed Facebook en Twitter te gebruiken.

Tip Blog over hoe Neelie Kroes het spel van macht en leiderschap speelt. Hoe groeide zij uit tot de machtigste vrouw van Europa: EUcommissaris Mededinging en Digitale Agenda? Mijn leeservaring van haar biografie heeft de meeste pageviews en is daarmee een topper. Bovendien is het op 5 juni 2015 50 jaar geleden dat Neelie trouwde. Ik onthoud die datum gemakkelijk, want mijn ouders trouwden op dezelfde dag in de jaren 50.

Vragen 

 • Hoe leer jij een leven lang?
 • Gebruik jij Facebook en Twitter voor je maatschappelijke betrokkenheid als bestuurder, zelfstandige of professional?

Antwoord Wil je je ervaring met het spel van macht en leiderschap delen door een e-mail te sturen aan arina.angerman[@]gmail.com ?

 

 

Gebruiken (Baby) Boomers Social Media voor ANBI’s?

Als (Baby) Boomer geboren tussen 1946 en 1960 voer ik een aantal keren per week een actie uit op social media. Ik geef in eigen tijd een bijdrage aan sociaal-maatschappelijke activiteiten voor
vrouwenrechten/mensenrechten.  Ik stuur een tweet of retweet, publiceer een bericht op Facebook of like of deel er een.

De ANBI, een vrijwilligersorganisatie, waar ik dat voor doe is Vrouwenbelangen. De ene keer gebruik ik een laptop en de andere keer een smartphone. Door deze communicatie maak ik Vrouwenbelangen en haar activiteiten zichtbaar voor mijn volgers V/M op Twitter en vrienden V/M op Facebook. Vrouwenbelangen heeft 383 Followers op Twitter en 109 Vind-ik-leuks op Facebook.

Tip Op Fundraiser Online worden elk kwartaal de Goede Doelen Top 250 op Twitter en Facebook gepubliceerd. Het gaat om goede doelen waar burgers V/M geld aan geven. Vandaar dat Vrouwenbelangen niet en Mama Cash wel in deze Top 250 staan. Mama Cash is nummer 44 op Twitter en 94 op Facebook.

Vragen Help jij een ANBI door waardevolle informatie te delen? Gebruik je daarvoor Facebook, Twitter en/of LinkedIn?

 • Zo ja, wil je mij informeren over je acties en resultaten?
 • Zo nee, wil je meer informatie over mogelijkheden om dat te kunnen doen?

Stuur een e-mail aan arina.angerman[at]gmail.com

 

 

Wil jij als Babyboomer veilig … ?

Zijn veiligheid en vrijheid voor jou belangrijke begrippen? Beide zijn voor mij verbonden met de Amsterdamse regio waarin ik me veilig en vrij kan bewegen. In de vele (tien)duizenden verkochte boeken over
social media op het werk of voor senioren door Jeanet Bathoorn of Annet van Betuw staan passages over privacy en veiligheid.

Ben jij een Babyboomer die geboren is tussen 1946 en 1960?¬†Wil jij niet dat je relaties weten waar …? Weet dat jij zelf bazin of baas bent over je online informatie. Volgens Jeanet ‘De grens van je eigen privacy is dus de grens van wat je zelf wilt delen’ (p. 23)¬†Annet geeft ’n paar richtlijnen waar je op moet letten voor je veiligheid. De belangrijkste is ‘denk voordat je iets plaatst een seconde na …’ (p. 61) Gebruik van social media kan veilig, omdat je zelf je instellingen aanpast en informatie deelt!

Tip Bits of Freedom publiceerde op  5 mei Рvrijheid РToolbox om veilig te kunnen internetten.

Vraag¬†Ben jij een professional, bestuurder of zelfstandige die online veilig kennis of informatie wil delen en meer over ’t wat en hoe wil weten?

Antwoord Zo ja, neem voor meer informatie over veilige mogelijkheden en resultaten van social media advies & acties contact op met arina.angerman[at]gmail.com

Crowdfunding: project social media e-skills

Mijn vraag: hoe kan ik crowdfunding gaan gebruiken voor de combi entrepreneur en/of digitale activist? Eind 2014 publiceer ik een blog Crowdfunding als project met antwoorden uit mails in 2011 en 2014.

Wat wordt het project social media e-skills?

Het project in ontwikkeling wordt een persoonlijk door te vertellen verhaal dat online en offline gepromoot kan worden. Met crowdfunding wil ik geld ophalen bij particulieren die daar ’n (kleine) tegenprestatie voor krijgen. Het opgehaalde bedrag laat ik door de sociaal-maatschappelijke meerwaarde van het project terugvloeien in de samenleving.

Mijn ambitie – 20 jaar na de VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing – is me fysiek en digitaal te verplaatsen binnen Nederland om (12) verhalen te verzamelen van vrouwen die net als ik zijn gaan internetten en e-mailen voor vrouwen en hun organisaties: de internetpioniers van toen. Hoe gebruiken zij NU social media? En hoe leerden zij deze internet, e-mail en social media vaardigheden?

Blog Crowdfunding 2014

Wat kan ik voor jou doen of jij voor mij: call-to-action?

 • Advies over hoe jij social media met meer resultaat kunt gebruiken voor je project of organisatie;
 • Wil jij supporter worden van mijn crowdfunding project i.o. – doe jij mee?

Zo ja, wil je ’n e-mail sturen met je vraag of aanbod aan arina.angerman [at] gmail.com?

 

Get Social: Boomers gaan informatie delen?!

Dit blog gaat over Jeanet Bathoorn’s¬†Get Social in Business, de geactualiseerde editie van november 2014. Met verschillende recensies ben ik het helemaal eens: duidelijke en leuke uitleg met inspirerende tips die praktisch toepasbaar zijn.¬†Voor dit blog focus ik op verschillende generaties en informatie delen door Boomers.¬†Foto Get Social

Verschillende generaties 

De generaties die opgroeien rond de val van de muur in Berlijn en de VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing, waren 25 in november 2014 of zijn in september 2015 20 jaar. Ze zijn gewend om overal online te zijn en snel antwoorden te vinden. Leuk en inzicht gevend citaat van Jeanet ”de jonkies gebruiken social media alleen om contact met hun matties te onderhouden” (p 13).¬†

Wat gebruikte jij om te communiceren of te informeren? Een vaste telefoon met draaischijf of papieren (non-fictie) boeken; samen luisteren naar op een pick-up draaiende lp’s of berichten versturen met de fax naar iemand waar je mee samenwerkte? Ben jij net als ik een (Baby) Boomer, geboren tussen 1946 en 1960 of net als Jeanet Bathoorn een X-er geboren tussen 1961 en 1981?¬†

Kennis en informatie delen

Wat hebben Babyboomers en ‘jonkies’ met kennis? Boomers vinden ‘kennis is macht’ en jonkies ‘delen gemakkelijk hun kennis’. Van hen spreekt mij vooral aan: ‘delen is vermenigvuldigen’ en van Boomers: ‘meten is weten’. Wel hebben jongeren liever kennis en informatie van hun sociale (netwerk)vrienden en Boomers liever uit e-mail nieuwsbrieven of door googelen gevonden links.

Ben jij een Babyboomer?

 1. Ben jij een professional bestuurder of zelfstandige die online veilig kennis of informatie wil delen en meer over ’t wat en hoe wil weten?
 2. Wil jij je goede doelen (ANBI’s) helpen om waardevolle informatie te delen en wil je dat anoniem (laten) doen – zelfmanagement?

Zo ja, neem voor meer informatie over mogelijkheden en resultaten van social media advies & acties contact op met arina.angerman[at]gmail.com