Categorieën
Boomers E-Skills LinkedIn

Financieel onafhankelijk door een leven lang te leren?!

Economisch zelfstandig worden en blijven is al decennia mijn persoonlijke ambitie. In 2011 was de helft van de vrouwen (52%) tussen 20-65 jaar economisch zelfstandig tegen driekwart (74%) van de mannen. Financieel onafhankelijk zijn door als Boomer, geboren tussen ’46-’60, te (blijven) werken in een baan of (online) onderneming betekent een leven lang leren van nieuwe digitale vaardigheden – eSkills – zoals Internet en e-mail in de jaren 90 en social media zoals LinkedIn (zakelijk netwerk) en Facebook NU.

Tip Digitale vaardigheden van werkenden verbeteren is een speerpunt van het publiekprivate programma Digivaardig & Digiveilig van het Platform voor de Informatie Samenleving ECP. “Doel is de digitale vaardigheden van de Nederlandse beroepsbevolking te vergroten om zo het innovatievermogen van en de arbeidsproductiviteit voor de Nederlandse economie te stimuleren.” Ik ken ECP sinds Neelie Kroes EU Commissaris Digitale Agenda werd en gaf me op voor het Jaarcongres (19.11.15). In de poll voor thema’s op de netwerkvloer scoren initiatieven voor veilig internet het hoogste!

Vraag

  • Wil jij als bestuurder, zelfstandige of projectmanager financieel onafhankelijk blijven door nieuwe eSkills te leren?
  • Wil je advies hoe je LinkedIn en Facebook daarvoor veilig kunt gebruiken?

Zo ja stuur een bericht naar arina.angerman[@]gmail.com Ik help je graag!

Categorieën
Boomers E-Skills Facebook

Meten = weten: social media gebruik Boomers

Babyboomers die geboren zijn tussen 1946 en 1960, herkennen meten = weten. Hoe is het social media gebruik van Boomers? Dankzij inspirerende Boomer en peer Annet van Betuw ontdekte ik deze week nieuwe cijfers.

Tip Het gebruik van sociale netwerken door personen en bedrijven stijgt volgens het CBS sterk. 8 op de 10 mensen die internetten, gebruiken actief een sociaal netwerk zoals WhatsApp, LinkedIn, Facebook of Twitter. In 2014 gebruikt ruim de helft (53%) van de bedrijven een sociaal netwerk als Facebook of LinkedIn.  Van de vrouwen en mannen tussen de 45-65 gebruikt bijna driekwart een sociaal netwerk. Dat is een stijging met 24% ten opzichte van 2012!

LinkedIn (professioneel netwerk) gebruiken 32% van de mannen tussen de 45 en 65 jaar tegenover 23% van de vrouwen. Facebook en Twitter gebruiken 66% van de vrouwen tussen de 45 en 65 jaar oud. Terwijl 58% van de mannen dat doen. Van de hoogopgeleiden gebruiken er 52% LinkedIn en 60% Facebook & Twitter (sociaal netwerk).

Vragen

  • Wat vind jij van het sociaal media gebruik door Boomers?
  • Gebruik jij als bestuurder, zelfstandige of projectmanager LinkedIn, Facebook of Twitter?
  • Wil je informatie over mogelijkheden om social media te gebruiken?

Antwoord stuur arina.angerman[at]gmail.com een e-mail met je vraag. Ik help je graag!